Life

Preberite si zgodbe, članke, nasvete in misli, ki jih Jezus ustvarja v našem svetu.

Psalm 101 in življenje, ki je Bogu všeč

Psalm 101 in življenje, ki je Bogu všeč

Pazil bom na pot popolnosti, o kdaj prideš k meni? (Psalm 101,2; Chr)

V glavnem želi vsak kristjan živeti življenje, ki je všeč Bogu. Želimo odražati Božjo slavo in milost v našem osebnem življenju, družinah, na delovnih mestih
in v cerkvah. To je pravi cilj v življenju kristjana, ki pa nas lahko včasih tudi preplavi in nam vzame pogum. Eden od razlogov za to je to, da je težko določiti, kje začeti. Psalm 101 daje prave napotke, kako začeti, saj nam daje oris in izhodišče za negovanje življenja, ki je osredotočeno na Boga. David začne Psalm 101 s hvaljenjem Boga za to, kdo Bog je, nato paga časti v resnici. Sklene, da bo odločen v tem, da sledi Gospodu.

Opazimo, da to ni pasiven ali nazadnjaški odnos. David jasno izrazi svojo namero: Boga bom častil v duhu in resnici in živel bom življenje, ki mu bo ugajalo. Nato določi sistem, kako bo to dosegel.

1. Odstrani skušnjavo

Ne bom postavljal pred svoje oči pogubnih reči. (Psalm 101,3)

David pravi, da pred oči ne bo postavil ničesar ničvrednega. Skuša odstraniti nečiste stvari, ki bi lahko njegovo srce potegnile stran od čaščenja Gospoda. Tudi mi moramo začeti tu: temeljito moramo preiskati svoja srca, da vidimo, h katerim skušnjavam v življenju smo najbolj nagnjeni in kaj nas lahko zavede. Če aktivno zavračamo greh in ne dovolimo, da bi si greh pridobil mesto v naših domovih in intimnih delih našega življenja, nam bo to pomagalo, da bomo več časa namenili prizadevanju za to, kar je dobro in sveto.

2. Sovraži zlo

Izprijeno srce se mora umakniti od mene, slabega nočem poznati. Tistega, ki na skrivnem obrekuje svojega bližnjega, njega bom utišal. Tistega, ki je visokih oči in pohlepnega srca, njega ne morem prenašati. (Psalm 101,4-5)

David zavzema skoraj vojno stališče proti kakršnikoli obliki zla v svojem življenju ali kraljestvu. Napoveduje vojno proti grehu in se zavezuje, da ga bo na vsak način uničil. John Owen, puritanski teolog, je rekel: “Vedno ubijaj greh ali pa bo greh ubil tebe.” David je to razumel. Ne le, da je odpravil skušnjavo, ampak se je boril proti tistemu, kar je zlo na vseh področjih življenja.

3. Išči ljudi, ki ljubijo Boga

Moje oči bodo na zvestih v deželi, da bodo bivali z mano. Kdor hodi po popolni poti, on mi bo služil. (Psalm 101,6)

Davidov naslednji korak je bil ta, da se je obkrožil z ljudmi, ki ljubijo Boga. Včasih se lahko enostavno zadovoljimo s prijatelji in ljudmi, ki govorijo v naše življenje. Toda opazimo, da David pravi, da se ne bo zadovoljil le s svetovalci in s prijatelji. Poiskal bo ljudi, ki so zvesti Gospodu in tem bo dovolil, da govorijo v njegovo življenje in mu služijo.

Ljudje, ki bodo lahko govorili v najintimnejše in najpomembnejše dele Davidovega življenja, bodo takšni, ki so se prav tako odločili zvesto hoditi z Gos-
podom in ga slaviti.

4. Odstrani vpliv brezbožnih

Ne bo prebival v notranjosti moje hiše, kdor dela varljive reči. Kdor govori laži, ne obstane pred mojimi očmi. (Psalm 101,7)

Poleg tega, da se David obkroža z ljudmi, ki so Bogu predani, hoče odstraniti iz svojega kroga tudi vpliv brezbožnih ljudi. Noče, da nanj vplivajo ljudje, ki ne hodijo zvesto z Gospodom. V svojem življenju moramo biti pozorni, da pazimo, komu dovolimo, da govori v naše življenje. To ne pomeni, da se ne bi smeli družiti z neverniki. Nasprotno, želimo deliti Kristusov evangelij s tistimi, ki so daleč! Vendar moramo imeti modrost in paziti, da brezbožna oseba ne »prebiva v moji hiši.«

Ko sem bil mlad, so moji starši pazili, kdo je vplival na mojo sestro in mene. Želeli so vedeti, kaj naju učijo učitelji v šoli, kaj so nama govorili učitelji nedeljske šole o Bogu in kakšne prijatelje sva izbrala. Vedeli so, da če se obkroživa z napačnimi ljudmi in sva odprta za stvari, ki Bogu niso všeč, naju to lahko odmakne od Boga. Tako kot David, tudi mi moramo biti previdni, da le Božji ljudje »prebivajo v naši hiši.«

5. Bodimo hitri v delanju dobrega

Vsako jutro bom utišal vse krivičnike v deželi, da iztrebim iz GOSPODOVEGA mesta vse hudodelce. (Psalm 101,8)

David uporablja besede "vsako jutro bom utišal vse krivičnike v deželi." Kralji so zjutraj obravnavali sodne primere. To je bilo iz dveh razlogov: prvič, njihove misli so bile sveže, in drugič, ni še postalo izredno vroče!

To je bil najboljši čas za najpametnejšo odločitev glede sodne zadeve. David je želel pokazati, da ne bo len v delanju tega, kar je prav. Vsako jutro je želel biti predan sprejemanju odločitev, ki bi častile Gospoda in ni želel dopustiti, da bi tisto, kar je prav, postalo žrtev odlašanja.

Čeprav je to odlična zaobljuba, nas lahko opomni na naše pomanjkljivosti. Lahko se spomnimo na greh, ki se bojuje v nas, težke odnose in nezmožnost prav služiti Gospodu.

Toda hvala Bogu za Jezusa Kristusa, ki nas zaradi svojega dela na križu obnavlja in odrešuje. Po njegovem Duhu nam je dana moč narediti tisto, česar nekoč nismo mogli storiti. Ko nam ne uspe, je on zvest, da nam odpusti in močno deluje tudi skozi naše pomanjkljivosti.

Glejmo torej naprej z odločnostjo, da negujemo življenje, ki je predano Bogu, in sicer po moči Jezusa Kristusa, ki je začetnik in dopolnitelj naše vere (Heb. 12,2)!


Avtor: Luke Young

Vir: unlockingthebible.org 

Foto: unsplash.com

Sorodne objave: