Life

Preberite si zgodbe, članke, nasvete in misli, ki jih Jezus ustvarja v našem svetu.

Kako premagati strah pred oznanjanjem evangelija?

Kako premagati strah pred oznanjanjem evangelija?

Javno nastopanje je za številne ljudi strah številka ena. Zato to ne bi smelo biti presenečenje, da je strah številnih kristjanov evangelizacija; deliti veselo novico o Jezusu Kristusu z drugimi, javno ali osebno. Ta strah (pred evangelizacijo) se pri vsaki osebi izraža drugače.

Nekateri se bojijo, da ne poznajo dovolj Svetega pisma, da bi lahko odgovorili na vprašanja neverujočih in tako dali »obrambo vsakomur, ki jih vpraša za razlog upanja, ki je v njih.« (1. Petrovo pismo 3,15).  Drugi se bojijo, da jih bodo ljudje zaradi njihovega lastnega greha in padcev označili za hinavce ter jih odpisali iz življenja.

Eden izmed največjih strahov je ta, da se mnogi bojijo odzivov neverujočih, kot so jeza, ostre besede, zavrnitev, opustitev ali celo fizična zloraba. Vsi ti našteti spadajo med naravne strahove. Vsi jih imamo. Toda kot Božji izbrani ambasadorji jih ne moremo uporabiti kot opravičljive izgovore, da ne bomo delili evangelija. Ne smemo dopustiti, da nas strah utiša.

Naš klic

Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Evangelij po Mateju 28: 18-20).

Bog je dal to veliko nalogo vsem, ki mu sledijo, ne samo nekaterim, kot so bili apostoli, ali človeku, kot je Billy Graham. Bog kliče vsakega od nas – tebe in mene – da evangelizirava in drugim poveva o problemu greha ter o plačilu Jezusa Kristusa in jih pokličeva h kesanju in veri v Jezusa. Bog noče, da bi se kdo pogubil, temveč, da bi vsi dosegli spreobrnenje (2.Petrovo pismo 3:9b). Njegova želja je, da bi vsak izmed nas imel priložnost slišati evangelij in se tudi odzvati nanj.  Torej, kako lahko premagamo strah, ne da bi se sramovali, odpremo svoja usta in pogumno razglašamo ime Jezusa Kristusa?

Prepoznaj od kod strah prihaja

Strah v okviru evangelizacije ni od Boga. ''Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti.'' (2. Pismo Timoteju 1:7). Torej, kadar nam Sveti Duh kaže priložnost za evangelizacijo, mi pa se počutimo, da bi najraje pobegnili, takrat ravno tega naj ne bi storili. Mi se ne bojimo teh, ki lahko poškodujejo ali umorijo naše telo. Konec koncev ne morejo raniti ali umoriti naše duše, ki traja večno ( Evangelij po Mateju 10:28).

Prepoznaj, da je strah od hudiča. Strah je le ena od številnih taktik hudiča, ki nas želi utišati. Njegova največja želja je, da bi se vsak pogubil in da ne bi nihče prišel do kesanja v veri Jezusa Kristusa. Hudič uživa, kadar so ljudje ''mrtvi v svojih prestopkih in grehih'' (Pismo Efežanom 2:1). Prepoznaj, da tvoj strah pred evangeliziranjem prihaja od sovražnika. Ne dajmo mu tega zadovoljstva, da nas utiša.

Zanesi se na Svetega Duha

Čeprav ima Satan precejšnjo moč, ima njegova moč omejitve. Po vsem je on le ustvarjeno bitje in padli angel (poglej Ezekiel 28; Izaija 14). Satan ni niti vseveden, niti vseprisoten ali vsemogočen. Slava Bogu, da on ima večjo moč kot satan in to neomejeno moč (1. Janezovo pismo 4:4).

Bog prebiva v nas po Svetem Duhu, ki zavzema stalno prebivališče v naših srcih, zato nas je vnaprej pripravil, da bi opravljali dobra dela v Jezusu Kristusu (Pismo Efežanom 2:8-9). Ta enak Duh, ki je obudil Jezusa od mrtvih, obuja naša umrljiva telesa in vdihne življenje v naše grešne ter bolne duše (Pismo Rimljanom 8:11).

Po Svetem Duhu smo opogumljeni in opremljeni za oznanjevanje evangelija tako kot so bili učenci v apostolskih delih, ko so oznanjevali besede življenja tistim, ki so bili na poti pogubljenja (Apostolska dela 4:31; 13:52; 1.Pismo Korinčanom 2:4). Njegova moč je nam dosegljiva – 24/7/365. Bili bi nerazumni, če ne bi Svetega Duha, ki nam je dal obljubo, da je vedno z nami, prosili za pomoč

Bodi v Božji besedi

Poznavanje Božje besede je ključ, da premagamo strah in občutek neprimernosti oziroma hinavščine, ko evangeliziramo. Božja beseda je namreč živa, dejavna, prepričljiva, delujoča…(Pismo Hebrejcem 4:12). Ko jo preučujemo, Sveti Duh naredi naša prepričanja trdnejša in naše obnašanje bolj posvečeno. Preučevanje Božje besede bo oblikovalo naš značaj in povečalo naše zaupanje, ko bomo spregovorili o evangeliju drugim ljudem. Več resnice skrivamo v naših srcih, več resnice moramo sejati.

V ta namen bi morali:

  • Brati Božjo besedo: beri Biblijo dnevno, tudi če samo za 15-20 minut na dan.
  • Preučuj Božjo besedo: bolj se poglobi v razumevanje Božje besede, npr. utemeljitev.
  • Nauči se na pamet: Zapomni si nekatere vrstice iz Svetega Pisma (np. Janez 3:16, Efežanom 2:8-9…), da te bo Sveti Duh ob pravi priložnosti opomnil, ko boš pričeval za Jezusa (Evangelij po Janezu 14:26).

Bodi poslušen Božji besedi

Zapomni si veliko zapoved: » Pojdite in naredite vse narode za moje učence..krščujte jih..učite jih…(Evangelij po Mateju 28: 18-20). Ta zapoved ni obvezna, dana nam je izbira. Bog pa nas kliče k poslušnosti. Evangelizacija ni nekaj, čemur bi se lahko izognili. »In glejte: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Matej 28, 20b). Bog nam obljublja, da nas nikoli ne bo zapustil. Še posebej takrat, kadar delimo evangelij z izgubljenimi.

Moli o tvojih strahovih

Bog nam v pismu Filipljanom 4:6 govori, da naj nič ne skrbimo, ampak od vsaki priložnosti izražamo svoje želje Bogu z molitvijo, prošnjo in z zahvaljevanjem. Vse moramo prinesti pred njegov tron milosti, da nam bo ob potrebnem času dal, kar potrebujemo (Pismo Hebrejcem 4:16). Pričevanje je ravno tako potreba po Božji milosti, saj takrat potrebujemo pogum in moč. Bog nam v Psalmu 34:4 obljublja, da nas bo rešil vseh naših strahov – vključno z strahom pred evangeliziranjem.

Bog želi, da ves svoj strah pred deljenjem evangelija z drugimi prinesemo pred njega in mu to predamo v molitvi (Pismo Efežanom 6:19-20). Čeprav je strah naraven, nam ni potrebno biti tiho, saj je navsezadnje tudi sovražnik. Vedi, da nisi sam, ko izpolnjuješ veliko zapoved v poslušnosti do Božje besede. Bog je s tabo in v pravem trenutku ti bo na misel dal vrstico, ki jo skrivaš v svojem srcu. Vedi, da si že prejel vso moč in sredstva, ki jih potrebuješ za oznanjevanje evangelija o Jezusu Kristusu: molitev, živo besedo in Svetega Duha.

Imaš nekoga na svojem srcu, s kom lahko deliš veselo novico ta teden?


Avtor: Denise Kohlmeyer

Vir: unlockingthebible.org 

Foto: unsphash.com

Sorodne objave: