Life

Preberite si zgodbe, članke, nasvete in misli, ki jih Jezus ustvarja v našem svetu.

Jezus je prišel zate!

Jezus je prišel zate!

Sveta noč, blažena noč pojemo v eni najbolj znanih Božičnih pesmi. Noč, v kateri se je, daleč od oči množic ali soja luči, žena pripravljala na rojstvo otroka.Čeprav nevidno in neslišno, je resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, prihajala na svet (Janez 1:9).

Prihajal je kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vanj, ne ostane v temi (Janez 12:46).

Prihajal je iz nebes, da bi uresničil voljo tistega, ki ga je poslal (Janez 6:38), da bi našel in rešil, kar je izgubljeno, (Luka 19:10) da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje (Janez 3:16).

Ni prišel kot tat, ki krade, kolje in uničuje. Prišel je, da bi mi imeli življenje in ga imeli v obilju (Janez 10:10).

Zato je prišel na svet, da pričuje za resnico, (Janez 18:37), da bi se v njem razodela Božja ljubezen do nas in bi živeli po njem (1 Janez 4:9) in postali Božji posinovljeni otroci (Efežanom 1:5).

Prišel je, da sprejema grešnike, da gre za izgubljenimi, dokler jih ne najde (Luka 15:2-4). Prišel je za vse, ki so bili nepokorni in v zablodah, za vse, ki so stregli najrazličnejšim poželenjem in nasladam, živeli v hudobiji in nevoščljivosti. Prišel je kot dobrota in človekoljubnost Boga, da bi nas rešil, ne zaradi naših del pravičnosti, marveč po svojem usmiljenju (Titu 3:4-5).

Prišel je, da nam da novo srce in novega duha v našo notranjost, da odstrani kamnito srce iz našega telesa in nam da meseno srce, da da svojega duha v našo notranjost in stori, da se bomo ravnali po njegovih zakonih in jih izpolnjevali (Ezekiel 36: 26-27).

Prišel je z maziljenjem Gospodovega duha, da prinese blagovest ubogim, da oznani jetnikom prostost in slepim vid, da pusti zatirane na prostost (Luka 4:18-19).

Dete, ki je prihajalo, je na svojih ramah nosilo oblast, da mnogim postane Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru in Emanuel – Bog z nami (Izaija 9:5).

Prišel je, da prinese smisel, namreč da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen (2 Korinčanom 5,15).

Prišel je, da ljudem zapusti svoj mir. Ne kakor ga daje svet, ampak dá mir zmeraj in v vseh okoliščinah, mir, ki presega vsak um; mir, ki se pomnoži v spoznanju Boga.

Ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge (Marko 10:45).

Prišel je, da se v vsem izenačiti z nami, da bi bil kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha, da lahko pomaga preizkušanim in sočustvuje z našimi slabostmi (Hebrejcem 2:17-18; 4:15).

Ni prišel klicat pravičnih, ampak rešit grešnike, (Marko 2:17) in ni prišel, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil (Janez 3:17).

Prihajal je kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Prihajal je, da bi bil zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz. Prihajal je, da bi nosil naše bolezni, si naložil naše bolečine, da bi bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd, da bi kazen za naš mir padla nanj, da bi Gospod nanj naložil krivdo nas vseh in bi bili po njegovih ranah ozdravljeni (Izaija 53:1-6).

Resnično, ko je bilo to majhno dete rojeno na svet, je ljudstvo, ki je hodilo v temi, zagledalo veliko luč in nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč (Izaija 9:1).

In kdor danes pride k njemu, k Jezusu Kristusu, Emanuelu, ga ne nikoli ne bo zavrgel, kajti prišel je iz nebes uresničit voljo Očeta, da bi imel vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje (Janez 8:38-40).

Jezus je resnična luč, ki je prihajala na svet. Kdor hodi za njim, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja (Janez 8:12).


Foto: unsplash.com

Sorodne objave: